W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.sgr.org.pl dnia 17.03.2023r. dotyczącego realizacji operacji własnej Słowińska Grupa Rybacka informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 17.04.2023r. do godz. 15:30 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.2.2. Edukacyjne parki ekologiczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym Słowińska Grupa Rybacka przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.