Przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru SGR. Lokalna społeczność będzie informowana o spotkaniach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji:

 1. strona www SGR
  jest tam zakładka Strategia 2021-2027, w której umieszczane są wszelkie informacje na temat tworzenia LSR, terminów spotkań i innych możliwości skonsultowania dokumentu;
 2. profil na FB (@SGRUstka)
  obserwowany przez ponad 300 odbiorców, umożliwi dotarcie z informacjami do szerokiego grona odbiorców poprzez szerowanie informacji pomiędzy użytkownikami i/lub kampanie płatne ukierunkowane na sprecyzowanych odbiorców;
 3. mailing akcyjny/Newsletter
  rozbudowana baza kontaktów SGR (ponad 750 adresów e-mail) umożliwi dotarcie do osób z obszaru faktycznie zainteresowanych powstawaniem LSR (a docelowo pozyskaniem dzięki niej dotacji);
 4. ulotki / plakaty
  pozwolą dotrzeć z zaproszeniami bezpośrednio do radnych i sołtysów. Załączone ulotki/plakaty umożliwią rozpowszechnienie informacji o spotkaniach i konsultacjach wśród mieszkańców nie mających dostępu/nie korzystających z Internetu;
 5. informacje na www gmin członkowskich / NGO
  wszelkie informacje o działaniach związanych z tworzeniem LSR przekazywane będą koordynatorom NGO z prośbą o umieszczenie ich na stronach gmin;
 6. ogłoszenia w wersji tradycyjnej wywieszone w siedzibach JST i ośrodkach kultury;
 7. bezpośredni kontakt pracowników LGD oraz pracowników JST z lokalną społecznością, w tym przedstawicielami gmin

Działania będą prowadzone jednocześnie, aby dotrzeć do jak największej liczby osób reprezentujących sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy oraz do osób fizycznych zamieszkujących obszar. Ponadto zainteresowani będą mogli też zasięgnąć informacji lub wyrazić swoje opinie i uwagi w biurze SGR, gdzie utworzony zostanie punkt konsultacyjny.

Wszystkie materiały informacyjne i szkoleniowe, a także miejsca spotkań zostaną opatrzone informacją o pomocy otrzymanej z PROW zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w Księdze Wizualizacji Znaku PROW oraz odpowiednimi logotypami.

HARMONOGRAM

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Spotkanie odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
Planowany program spotkania
1 2 3 4 5
1. Gmina Miasto Ustka Ustka, Urząd Miasta Ustka, ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 27.06.2022r., godz. 13:30 – 16:30 NIE 1. Przedstawienie celu spotkania i programu
2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
3. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych obszaru
4. Podsumowanie prac.
2. Gmina Kępice Kępice, Urząd Gminy i Miasta Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice 1.07.2022r., godz. 10:00 – 13:00 NIE 1. Przedstawienie celu spotkania i programu
2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
3. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych obszaru
4. Podsumowanie prac.
3. Gmina Kobylnica Kobylnica, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica 6.07.2022r., godz. 13:00 – 16:00 NIE 1. Przedstawienie celu spotkania i programu
2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
3. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych obszaru
4. Podsumowanie prac.
4. Gmina Słupsk Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Lipowa 3, Krępa Słupska 11.07.2022r., godz. 13:00 – 16:00 NIE 1. Przedstawienie celu spotkania i programu
2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
3. Sformułowanie proponowanych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów  Lokalnej Strategii Rozwoju.
4. Podsumowanie prac.
Gmina Smołdzino Smołdzino, Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3 , 76-214 Smołdzino 13.07.2022r., godz. 10:00 – 13:00 NIE 1. Przedstawienie celu spotkania i programu
2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
3. Sformułowanie proponowanych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów  Lokalnej Strategii Rozwoju.
4. Podsumowanie prac.
7. Gmina Ustka Przewłoka, Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 6.09.2022, godz. 13:00 – 16:00 NIE 1. Przedstawienie celu spotkania i programu
2. Prezentacja zbiorczej analizy potencjału i potrzeb rozwojowych obszaru, celów i określonych rezultatów
3. Opracowanie propozycji działań w LSR
4. Podsumowanie prac.