W ostatnich miesiącach ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu pt. From Amazons to Glamazons finansowanego z programu Erasmus+. Jest to projekt partnerski, tworzony we współpracy z L.E.A.R.N. Institute (Francja), Centro Studi di Cultura Europea (Włochy) oraz Karaman International Group (Turcja).

Jest to projekt ważny – skierowany głównie do kobiet cierpiących na raka piersi, ale także wszystkich osób w kryzysie choroby, organizacji wspierających. W ramach projektu opracowane zostaną kompleksowe narzędzia służące wsparciu, wzmocnieniu i dostępowi do informacji.

Aktualne działania w ramach projektu możecie śledzić na FB: From Amazons to Glamazons | Facebook

Tymczasem za nami pierwsza ważna aktywność projektowa – spotkanie inaugurujące w Polsce (Kick-off meeting). Odbyło się ono w Przewłoce w dniach 2-6 stycznia 2023, a udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji partnerskich. Było bardzo intensywnie – rozmowy, prezentacje, spotkania, ustalenia i plany dotyczące wdrażania projektu. Poza pracą koncepcyjną udało nam się spotkać z przedstawicielkami organizacji kobiecych ze Słupska i okolic. Był to czas ważnej dyskusji o sytuacji zdrowotnej kobiet w Polsce i krajach partnerskich, ich możliwościach, ograniczeniach, potrzebach. Wnioski z tego typu spotkań, konsultacja naszych projektowych działań z kobietami dotkniętymi chorobą stanowią bardzo ważny element naszego projektu.

Przed nami wiele miesięcy intensywnych działań, o których będziemy Was informować na FB.