Zwracamy się z prośbą do wszystkich podmiotów uprawnionych do rybactwa działających na terenie naszej grupy, w szczególności do armatorów kutrów rybackich i hodowców o pomoc w potwierdzeniu wysokiej rybackości naszego obszaru.

Wystarczy wypełnić i przesłać zgodnie z odpowiednie ze względu na prowadzoną działalność kwestionariusze statystyczne RRW-19, RRW-20 do Morskiego Instytutu Rybackiego lub RRW-22 lub RRW-23 do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Dane pochodzące z powyższych kwestionariuszy są wymagane do obliczania „wskaźnika rybackości” w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wartość tego wskaźnika potwierdzać będzie poziom zatrudnienia i produkcji w sektorze rybackim, co bezpośrednio przekłada się na wysokość dostępnej dla obszaru SGR puli środków z jakiej będą mogły skorzystać podmioty z sektora rybołówstwa oraz mieszkańcy obszaru.

Mając na uwadze te nowe warunki otrzymania wsparcia finansowego, które ma służyć rozwojowi naszego terenu oraz wzmocnieniu przedsiębiorców z sektora rybackiego, zwracamy się z prośbą o składanie przez Państwa ww. formularzy. Jednocześnie informujemy, że Słowińska Grupa Rybacka oferuje pomoc w wypełnianiu i weryfikacji danych zawartych w formularzach oraz w kontaktach z Morskim Instytutem Rybactwa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym biurem, które mieści się przy ul. Polnej 18b/2 w Ustce (tel.: 516 559 181).

Kwestionariusze statystyczne dotyczą kolejno: