Festyn dla organizacji pozarządowych

19 czerwca w Przewłoce przy Centrum Promocji i Edukacji Słowińskiej Grupy Rybackiej odbył się festyn organizacji pozarządowych, które zaprezentowały mieszkańcom i przedstawicielom samorządów swoją działalność.

Przedstawiciele władz oraz mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z działalnością organizacji oraz wziąć udział w przygotowanych przez nie atrakcjach. Podczas imprezy można było wygrać nagrody
w konkursie strzałów do bramki przygotowanym przez MKS Jantar Ustka, wypróbować sprzęt i wozy strażackie OSP Duninowo i OSP Starkowo, wraz z KGW Duninowa stworzyć kolorowe ozdoby papierowe, sprawdzić swoje umiejętności w sterowaniu szybowcem na symulatorze Aeroklubu Słupskiego, posłuchać występów wokalnych Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich z Charnowa oraz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz zaopatrzyć się w wyroby ceramiczne na kiermaszu Pani Magdaleny Kamińskiej z Pęplina.

W imprezie udział wzięły również: Ochotnicza Straż Pożarna z Pęplina i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pęplino, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka, Usteckie Forum Turystyczne
i Straż Ochrony Zwierząt z Siemianic.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Pani Wójt Gminy Ustka, która otworzyła imprezę, Wicestarosta Słupski, Burmistrz Miasta Ustka, Przewodniczący Rady Miejskiej Ustka, a także radni i sołtysi z Gminy Ustka.

Festyn odbył się przy wsparciu organizacyjnym wspomnianego już klubu Jantar Ustka, Ośrodka Sportu i Rekreacji z Ustki oraz firmy  Arprez  Promotion sp. z o.o.

Impreza była akcentem kończącym projekt „TOP Model współpracy w województwie pomorskim” koordynowany przez Centrum Inicjatyw Pozarządowych ze Słupska i Gminę Kobylnica, które zaprosiły do udziału w nim Gminę Ustka i Słowińską Grupę Rybacką. Efektem współpracy jest m.in. utworzenie na mocy porozumienia Wójt Gminy Ustka z SGR Centrum Organizacji Pozarządowychul. Usteckiej 8 w Przewłoce. W jego ramach pracownicy SGR będą udzielać wsparcia merytorycznego i technicznego organizacjom, których zasięg działania obejmuje gminę.