Warsztat szkutniczy Pana Arkadiusza Siekierzyckiego, dofinansowany w ramach środków PO RYBY 2007-2013 za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej jako przykład projektu generującego miejsca pracy. Zachęcamy do lektury:

Cały magazyn:

Czym jest Farnet?

FARNET to wspólnota osób i instytucji zaangażowanych we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć FARNET angażuje rybackie lokalne grupy działania (LGR), instytucje zarządzające, obywateli i ekspertów z całej UE we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i nadbrzeżnych.