W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym nt. Rozwijania działalności gospodarczej zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie w dniu 8 października o godz. 10:00 w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ustecka 8, 76-270 Przewłoka.

 

Jednocześnie informujemy iż na spotkanie informacyjne w dniu 30.09.2019 w Słupsku nie przyjmujemy już zapisów.