Projekt dotyczył budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego poświęconego obszarowi Gminy Kępice i okolic. Jest on odpowiedzią na wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców za pośrednictwem ankiet i otwartego spotkania konsultacyjnego. Mieszkańcy gminy uznali bowiem za priorytet stworzenie miejsca, które nawiązywałoby do tradycji tego terenu związanych z myślistwem, łowiectwem i gospodarką leśną.

 

Tytuł: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno-kulturalnego.

Beneficjent: Gmina Kępice

Program: PROW 2014-2020

Lokalizacja: Obłęże

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka” powstał budynek o powierzchni ok. 130 m2, który pełni funkcję centrum integracyjnego w Obłężu. Parter budynku tworzą: duża sala konferencyjna, kuchnia, kotłownia, magazyn oraz pomieszczenia sanitarne. Piętro natomiast to dwa pokoje i łazienki powstałe na potrzeby centrum. Przy budynku postawiono zadaszoną wiatę, oraz zagospodarowano miejsca postojowe. Całość dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów. Teren zagospodarowany został na cele rekreacyjne – stanęły ławeczki, wydzielono miejsce na ognisko, powstał plac zabaw.

W ramach projektu, bezkosztowo, wydana została publikacja na temat historii regionu, zakupiono materiały do wyposażenia miejsca poświęconego tradycjom i historii, tj. eksponaty dot. zasobów lasów, tradycji myśliwskiej, a także historii i obyczajowości gminy Kępice. Dopełnieniem procesu wyposażenia powstałego centrum była współpraca z lokalną społecznością, która podzieliła się  pamiątkami z prywatnych zasobów, a Gmina Kępice wydała archiwalne, powojenne zdjęcia tego obszaru, które zawisły na ścianach wewnątrz budynku.

Obiekt pełni funkcję miejsca spotkań mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Przeznaczony jest na organizację spotkań integracyjnych, konferencji oraz szkoleń.

W ramach projektu sfinansowano:

  • budowę (roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne)
  • wyposażenie (meble, sprzęt, gabloty ekspozycyjne)

www.kepice.pl/inwestycje/centrum-edukacyjno-kulturalne-sobotka/

@gmina.kepice