W związku z konsultacjami nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR na lata 2014-2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety online, która znajduje się na stronie:
https://www.ankietka.pl/ankieta/263688/zmiany-w-lokalnej-strategii-rozwoju.html

Przypominamy, że ankiety można również wypełnić odręcznie lub elektronicznie (formularze dostępne są na stronie:
http://sgr.org.pl/Aktualnosci/Konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-Lokalnej-Strategii-Rozwoju-2014-2020)
i przesłać je pocztą elektroniczną na adres: e.laskowska@sgr.org.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić je w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce, 76-270 Ustka.

Uzasadnienie wprowadzanych zmian znajduje się poniżej: