Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju do roku 2027, co po raz kolejny da możliwość zdobycia środków finansowych na rozwój inicjatyw i realizację inwestycji na terenie Waszych gmin. Zebrane, zbiorcze informacje pozwolą zaplanować rozwiązania, które przyczynią się do wsparcia organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców.

Po szeregu konsultacjach z zespołami roboczymi w różnych zakresach tematycznych udało się nam określić propozycje celów, jakie będą realizowane w przyszłym okresie programowania w ramach nowej strategii rozwoju!

Poniżej podajemy ww. cele wraz z krótkim opisem i wstępnym zakresem przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w ich ramach.

Prosimy o odniesienie się do przedstawionych projektów – mogą Państwo wyrazić swoje zdanie poprzez zakreślenie wybranej odpowiedzi oraz dodatkowo poprzez komentarze.