AKTUALNE WZORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE !

Informujemy, że od dziś dostępne i  zaktualizowane są wzory wniosków o dofinansowanie oraz pozostała dokumentacja w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktualne dokumenty znajdują się pod adresem:
http://sgr.org.pl/Dotacje-na-lata-2014-2020/Lokalna-Strategia-Rozwoju-2014-2020.

Wyjaśniamy, że dokumentacja związana z przyznawaniem dotacji dotyczy trzech rodzajów działań:

  • podejmowania działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności i w zakresie turystyki.
  • rozwoju działalności gospodarczej, tworzenia i wyposażenia infrastruktury społecznej oraz rozwoju kompleksowej oferty turystycznej – dla tych trzech zakresów tematycznych wzory dokumentów są takie same.
  • pozyskania środków na granty dla organizacji pozarządowych.

Pod wnioskami zamieściliśmy również, kryteria zgodności, czyli warunki jakie musi spełnić wnioskodawca, by móc starać się o dotację oraz kryteria wyboru, tj. założenia, które są punktowane i zwiększają szanse na pozyskanie funduszy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji prosimy o kontakt z Biurem Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Przewłoka, ul. Ustecka 8
tel. 59 307 07 57
tel. 516 559 181
biuro@sgr.org.pl

e.laskowska@sgr.org.pl