Poniżej znajdą Państwo projekty dokumentów na Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków SGR, które odbędzie się 17 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej ul. Ustecka 8, Przewłoka.