Zapraszamy na szkolenia z wypełniania wniosków i biznesplanów dotyczące naboru wniosków na tworzenie oferty turystycznej.

Szkolenia odbędą się za pomocą platformy internetowej Zoom.

  • szkolenie z wypełniania wniosków – 10 maja 2021r., godz. 10:00,
  • szkolenie z wypełniania biznesplanów – 11 maja 2021r., godz. 10:00

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: biuro@sgr.org.pl .

W dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.