Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 2/2019/G

 

Rada SGR na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019r. postanowiła wezwać wnioskodawców do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru wniosków nr 2/2019/G.

 

Lista wnioskodawców, prośba o kontakt z Biurem SGR oraz informacja o możliwości złożenia uzupełnień znajduje się w załączniku.

Dzisiaj informacje o rodzaju uzupełnień zostały przesłane do wnioskodawców drogą mailową zgodnie z adresami podanymi przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosków o dofinansowanie.