Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej oraz harmonogramem konkursów na lata 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem SGR, które udzieli kompleksowych informacji o możliwościach pozyskania środków na projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach PO Rybactwo i Morze oraz PROW, a także bezpłatnie pomoże w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, sprawdzi je pod kątem formalnym oraz spójności z Lokalną Strategią Rozwoju.