Dokumenty na Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków SGR

Poniżej znajdą Państwo projekty dokumentów na Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków SGR, które odbędzie się 15 października 2021r. 01_Uchwała_08_powołanie_Komisji_Rewizyjnej 02_Uchwała_09_Przewodniczący_KR 03_Uchwała_10_Z-ca_Przewodniczący_KR 04_Uchwała_11_Funkcje_w_Komisji Uchwała_07_Komisja_Skrut_Wyborcza Uchwała_12_nowy_skład_Rady Uchwała_13_Przewodniczący_Rady Uchwała_14_Z-ca_Przewodniczącego_Rady Dokumenty...