Projekt grantowy pn.: Organizacja edukacyjnych wydarzeń integrujących lokalną społeczność obszaru SGR o łącznej wartości 84 267,00zł dotyczy organizacji 5 wydarzeń integracyjno – edukacyjnych dla lokalnej społeczności przez organizacje pozarządowe.

Lista planowanych wydarzeń:

  • Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia: „Rodzina razem w zdrowiu”,
  • Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej HANDBALLEK: Organizacja spotkań edukacyjno – integrujących dla mieszkańców Gminy Słupsk,
  • Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” – „Kolory życia” szkolenie z zakresu fotografowania dla osób
    z niepełnosprawnościami,
  • Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzikowie – organizacja cyklu warsztatów i szkoleń dla seniorów gminy Słupsk,
  • Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele” Żelazo: „Aktywny i zdrowy Senior”.