„From Amazons to Glamazons”.

Beneficjent: Słowińska Grupa Rybacka

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Akcja 2 – Współpraca organizacji i instytucji

Typ akcji: KA220 – Partnerstwa na rzecz współpracy

Konkurs wniosków – rok: 2022

Rozpoczęcie projektu: 02/11/2022

Zakończenie projektu: 01/11/2022

Czas trwania projektu (w miesiącach): 24

Całkowita wartość projektu: 250 000,00 €

Poziom współfinansowania: 100%

Cele:

Celem jest rozwój instytucjonalny i umiędzynarodowienie organizacji partnerskich poprzez podniesienie kompetencji trenerskich i stworzenie innowacyjnej, międzynarodowej, kompleksowej oferty szkoleniowej oraz narzędzi wsparcia osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet zdrowiejących z nowotworu piersi.

Działania:

 

Rezultaty, m.in.:

  • stworzenie gotowych do wykorzystania pakietów szkoleniowych (20h szkoleniowych) – dla europejskich organizacji szkolących
  • praca warsztatowa z 40 amazonkami na bazie przygotowanego skryptu szkoleniowego (grupa fokusowa)
  • wsparcie kobiet chorujących na raka piersi poprzez udostępnienie narzędzi do samowsparcia (aplikacja, dziennik self-care), dostępu do informacji (strona www)
  • działania prewencyjne w szkołach
  • dostęp organizacji partnerskich do międzynarodowego narzędzia pracy – test of competences, w tym szkolenia dla partnerów z obszaru analizy wyników testów
  • mobilności, które pozwolą na omówienie, dopracowanie i ostateczne wypracowanie dokumentów i treści powstających w ramach projektu narzędzi