UWAGA! W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, nabory nr:

  • 8/2020/R na przedsięwzięcie: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru,
  • 9/2020/R na przedsięwzięcie: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa
  • 10/2020/R na przedsięwzięcie: 3.2.2. Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

planowane na okres od 17 marca 2020r. do 2 kwietnia 2020r. zostają przeniesione na inny termin.