Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na wykonanie kalendarzy książkowych na 2020 rok.

Przedmiot zamówienia:

 • kalendarze książkowe na rok 2020 w formatach A4 i B5 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

Specyfikacja:

Format A4:

 • układ dzienny
 • oprawa okleina poliuretanowa
 • gumka zamykająca
 • wklejka reklamowa, dwustronna, pełny kolor
 • ologowanie (układ tłoczenia przód: logo, hasło tekstowe do 5 słów, rok, logotypy UE)
 • nakład 25 sztuk

Format B5:

 • układ tygodniowy
 • oprawa okleina poliuretanowa
 • gumka zamykająca
 • wklejka reklamowa, dwustronna, pełny kolor
 • ologowanie (układ tłoczenia przód: logo, hasło tekstowe do 5 słów, rok, logotypy UE)
 • nakład 25 sztuk

Termin i sposób składania ofert:
Oryginały dokumentów – wypełniony formularz ofertowy wraz podpisaną klauzulą RODO należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 19 lipca 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem: 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Introligatorstwo Jankowska Edyta, ul. Warszawska 43, 15-095 Białystok)