Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zapewnieniu stoiska degustacyjnego lokalnych ryb wędzonych wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej dla ok. 60 uczestników.

Szczegóły zamówienia:

  1. termin realizacji usługi: 14 września 2019r.
  2. miejsce realizacji usługi: Słowińska Grupa Rybacka, Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka,
  3. zapewnienie obsługi stoiska,
  4. utrzymanie czystości wokół stoiska,
  5. po zakończonej imprezie plenerowej obowiązkiem Wykonawcy jest pozostawienie porządku w miejscu organizowanego poczęstunku,
  6. warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona poprawnie wystawiona faktura VAT.

Termin i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 06 maja 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem: 

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Wędzarnia Ryb „Meduza” (ul. Ogońska 2, 76-213 Gardna Wielka)