Termin składania ofert przedłużony do 27 lipca 2022r. do godz. 12:00

Słowińska Grupa Rybacka przystępuje do realizacji projektu współpracy pn. Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

W związku z tym ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie i realizację projektu ogrodu w klimacie nadmorskiego krajobrazu w Przewłoce k. Ustki na fragmencie działki 121/3 (ok. 450 m2) wraz z dostawą materiałów.

Szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy znajdują się pod linkiem:

Ofertę w oryginale należy dostarczyć do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej do dnia 22 lipca 2022r. do godz. 15.30.

Wybrano ofertę firmy GREEN POINT Wojciech Brożek z Ustki.