W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w trakcie szkoleń wstępnych dla Grup Inicjatywnych (GI) (2 dni szkolenia x 3 GI x 13 osób = 78 osobodni) w formie przerwy kawowej i obiadu.

Termin złożenia oferty: do dnia 29 października 2019r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Stowarzyszeniem „MY DLA WAS”, Przytocko 17, 77-230 Kępice