Słowińska Grupa Rybacka przystępuje do realizacji projektu współpracy pn. Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

W związku z tym ogłasza postępowanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż 2 nowych kontenerów użytkowych wraz z wyposażeniem.

Szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy znajdują się pod linkiem: 

Ofertę w oryginale należy dostarczyć do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej do dnia 15 lipca 2022r. do godz. 15.30.

 

Na podstawie pkt. IV. ust. 6 Zapytania ofertowego z dnia 7 lipca 2022, postępowanie ofertowe zostało anulowane.