Słowińska Grupa Rybacka przystępuje do realizacji projektu współpracy pn. Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

W związku z tym ogłasza postępowanie ofertowe na:

zakup, dostawę i montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego

Dokumenty:

 

Ofertę w oryginale należy dostarczyć do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej (osobiście, kurierem, pocztą – liczy się data wpływu) do dnia 26 września 2022r. do godz. 15.30.