Aktualizacja treści w zakresie jak poniżej (z dnia 21 października 2022r. godz. 18.40):

2) budynek ocieplony (wełna mineralna min. 15 cm), wyposażony w stolarkę okienną – system wielokomorowy wzmocniony, kolor profili wew. i zew. RAL 7016:
lewy bok budynku o dł. 5m: 2 x okno FIX ok. 1140x2170mm i 1 x rozwieralno-uchylne <drzwi> ok. 1140x2170mm;
bok budynku o dł. 6m: 2 x okno FIX ok. 2000x1445mm
prawy bok budynku o dł. 5m: bez stolarki okiennej i drzwiowej;
bok budynku o dł. 6m: 2 x okno FIX ok. 2450x400mm – poziomo,

elewację blaszano-drewnianą w układzie pionowym, dach z odprowadzeniem wód opadowych przez system rynnowy PCV, instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną.

Ważne! Poniżej znajdują się zaktualizowane dokumenty do pobrania.

Słowińska Grupa Rybacka przystępuje do realizacji projektu współpracy pn. Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

W związku z tym ogłasza postępowanie ofertowe na:

zakup, dostawę i montaż 1 kontenera/pawilonu wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego

Dokumenty:

Ofertę w oryginale należy dostarczyć do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej (osobiście, kurierem, pocztą – liczy się data wpływu) do dnia 31 października 2022r. do godz. 15.30.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy MOVIL M3 sp. z o.o.