W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych na wydarzenia organizowane w ramach przedmiotowego projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 26 maja 2017r. do godziny 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

PROMO BAY Brzoskowski, Kamaj Sp.j. (ul. Słowiańska 55c, 61-664 Poznań).