Zawiadamiamy, że w dniu 29 maja 2019r. (środa) o godz. 9:00 w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce, ul. Ustecka 8  odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju poddanych konsultacjom społecznym i wyników konsultacji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Zakończenie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia  23 maja 2019r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z 31 marca 2017r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:00 wyznacza się drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 9:15.