Zawiadamiamy, że w dniu 27 października 2023r. (piątek) o godz. 13:30 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich.
  6. Zakończenie obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania.

 

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgr.org.pl najpóźniej od dnia 24 października 2023r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 13:30 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 13:45.