21 maja 2021r. zakończyliśmy kolejne nabory wniosków. Ogłoszone były 4 konkursy, na które wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Poniżej szczegóły:

 1. Konkurs 11/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności
  1. Liczba złożonych wniosków: 7
  2. Wnioskowana kwota: 1 273 083,00 zł
  3. Alokacja: 1 310 564,72 zł
 1. Konkurs 12/2021 – Rozwój kompleksowej oferty turystycznej
  1. Liczba złożonych wniosków: 1
  2. Wnioskowana kwota: 200 000,00 zł
  3. Alokacja: 200 000,00 zł
 1. Konkurs 13/2021 – Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze
  1. Liczba złożonych wniosków: 10
  2. Wnioskowana kwota: 1 481 556,03 zł
  3. Alokacja: 400 351,36 zł
 1. Konkurs 14/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych
  1. Liczba złożonych wniosków: 3
  2. Wnioskowana kwota: 180 000,00 zł
  3. Alokacja: 128 836,68 zł