W związku z zakończonym naborem nr 23/2022/R w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego poniżej przedstawiamy listę ocenionych operacji wybranych do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotyczącą oceny wniosków.