W związku z zakończonym naborem nr 22/2022/R w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z rybactwa, poniżej przedstawiamy listę ocenionych operacji wybranych do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotyczącą oceny wniosków.