W związku z zakończonym naborem nr 20/2022 w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijania działalności gospodarczej na obszarze, poniżej przedstawiamy listę ocenionych operacji wybranych  do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotyczącą oceny wniosków.