W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Dywersyfikacją źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (nabór 7/2019/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

 

1. lista operacji zgodnych

2.  lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

3. Lista operacji niewybranych

Pozostałe dokumenty: