W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z tworzeniem, rozwójem i wyposażeniem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką (nabór 5/2019/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków :

2. Lista operacji zgodnych :

3. Pozostałe dokumenty