Poniżej podajemy wyniki naboru wniosków nr 13/2020/R organizowanego w ramach przedsięwzięcia pn.: Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru.