Poniżej podajemy wyniki naboru wniosków nr 12/2020/R organizowanego w ramach przedsięwzięcia pn.: Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska.