W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru (nabór 14/2021/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

 

Pozostałe dokumenty: