W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie turystyki (nabór 7/2018) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

Pozostałe dokumenty: