W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej na obszarze (nabór 6/2018) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

 

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

Pozostałe dokumenty: