24 stycznia 2023r. zakończyły się konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Księdze Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Ich wyniki znajdują się w załączonym Raporcie sporządzonym i przyjętym przez Zarząd SGR. Zmiany zostaną przedłożone pod głosowanie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR planowanego na 31 stycznia 2023r.