W załączeniu prezentujemy wyniki konsultacji w sprawie treści „Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi”.

Raport zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy Ustka. Jednocześnie informujemy, że w czerwcu na stronie internetowej Gminy Ustka pojawi się zakładka „Organizacje pozarządowe”.