17 sierpnia 2020r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podczas których wpłynęło 31 ankiet.

Szczegółowe wyniki konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie, który Zarząd skierował do akceptacji przez Walne Zebranie Członków SGR.