Z Państwa wsparciem ustaliliśmy końcowe założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. W ostatnich dniach pracowaliśmy nad kształtem wskaźników i budżetu. Wprowadziliśmy kosmetyczne zmiany w maksymalnych kwotach wsparcia (zaokrągliliśmy je) oraz ustaliliśmy ostateczne wskaźniki (głownie treść pozwalającą na przystosowanie ich do naszej Strategii).

Inne zmiany:

– wartość dla wskaźnika w przedsięwzięciu 3.2 (usługi społeczne): Liczba miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej podniesiono do 30 szt. (w związku z rozumieniem miejsc nie jako obiektu, ale miejsca przypadającego na podopiecznego ośrodka),

– wartości wskaźników rezultatu przedsięwzięciach 3.3 i 3.4 zmniejszono ze 180 do 120 w P3.3 (kluby seniora) i ze 120 do 80 (miejsca dla młodzieży).

 

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety: