Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety w której pytaliśmy o Państwa zdanie w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięć, kryteriów wyboru, w tym innowacyjności oraz budżetu i wskaźników. Jednocześnie informujemy, że zapisy mogą się zmienić ze względu na zewnętrzne wytyczne lub spójność i edycję dokumentu, natomiast nie zmienia się założenie i idea.