W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze (nabór 13/2021) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

3. Lista operacji niewybranych

4. Lista operacji niezgodnych z LSR

 

Pozostałe dokumenty:

 

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń).