Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej zmian we wskaźnikach i budżecie, które wynikają z zapisów Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (dalej PS WPR) oraz ponownej weryfikacji adekwatności wskaźników do rzeczywistych warunków wsparcia i sytuacji na obszarze.