Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizator konkursu dla dzieci pt. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?” poinformowało o zmianie regulaminu konkursu obejmującą m.in. przesunięcie terminu nadsyłania prac konkursowych na 31 stycznia 2022 r.

Zapraszamy zatem do udziału!

 

Regulamin konkursu: