Dziś, 4 lutego, obchodzimy XXIII Światowy Dzień Walki z Rakiem. To bardzo ważna data, w okolicach której dzieje się na świecie wiele ciekawych inicjatyw – wydarzenia, rozmowy, spotkania związane z tematem nowotworów i jakże ważnej profilaktyki.

Projekt From Amazons to Glamazons okazją do popularyzowania wiedzy nt. profilaktyki i zdrowienia z chorób onkologicznych

Obecnie w powiecie słupskim realizowany jest międzynarodowy projekt podejmujący temat profilaktyki i długoterminowego wsparcia kobiet dotkniętych najczęściej występującym nowotworem na świecie – rakiem piersi. Konsultacje, spotkania, warsztaty z udziałem kobiet doświadczających tej choroby oraz organizacji wspierających pokazały, jak wiele jest do zrobienia, jakie luki trzeba uzupełnić, jakie wsparcie zapewnić. Wspólnym mianownikiem stało się to, co dziś stanowi kluczowe działania zawarte w projekcie From Amazons to Glamazons, realizowanym przez organizacje pozarządowe: Słowińską Grupę Rybacką z Przewłoki k. Ustki we współpracy z L.E.A.R.N. Institute z Francji, Centro Studi di Cultura Europea z Włoch oraz Karaman International Group z Turcji.

Dla tych co pomagają i dla tych, co potrzebują pomocy

Projekt koncentruje się na tworzeniu gotowych do użycia narzędzi, zawierających praktyczne informacje i wskazówki wspierające w zdrowieniu i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej chorych i ich rodzin. Będzie to zarówno podręczna aplikacja pomagająca w kryzysie chorobowym, dziennik wsparcia zawierający wszystko to, co niezbędne by każdego dnia móc stawiać czoło przeciwnościom i trudnym myślom oraz ogólnodostępne programy szkoleń z gotowymi scenariuszami do wykorzystania przez specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi choroby nowotworowej. We współpracy ze słupskimi Amazonkami wdrożone zostaną też działania prewencyjne – program profilaktyczny dla młodych kobiet w celu podniesienia świadomości na temat raka piersi (spotkania w szkołach), pojawią się materiały drukowane dystrybuowane w szpitalach na oddziałach onkologicznych, powstaną filmy informacyjne z kobietami dotkniętymi chorobą, ich bliskimi, a także specjalistami onkologami, psychologami.

Międzynarodowy zasięg

Wszystkie te działania powstają przy współudziale kobiet będących w kryzysie choroby, ich rodzin i specjalistów. Odbywają się one równolegle we wszystkich krajach partnerskich. Strona internetowa zawierająca wszystkie wyżej wymienione narzędzia i bazę wiedzy stanowić będzie zwieńczenie projektu, dostępna będzie w 5 językach (angielskim, polskim, francuskim, włoskim i tureckim). Rezultaty końcowe pojawią się w ostatnich miesiącach 2024 roku.

Wierzymy w moc tego typu działań, w siłę, jaką dają osobom mierzącym się z tak trudnym przeciwnikiem jak nowotwór.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus +