W dniu 23.05.2016r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się uroczyste podpisanie umowy ramowej (o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim Partnerom zaangażowanym w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej za udział w spotkaniach grup roboczych, konsultacjach i wsparcie merytoryczne.

LSR znajduje się na naszej stronie internetowej: http://sgr.org.pl/O-nas/Dokumenty